NRA uruchomiła Wirtualne Muzeum Adwokatury


Z okazji 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz w przededniu 43. rocznicy powstania Muzeum Adwokatury, rusza Wirtualne Muzeum. To interaktywna opowieść o dziejach polskiej Adwokatury oraz prezentacja zbiorów i artefaktów gromadzonych na przestrzeni lat przez Naczelną Radę Adwokacką.

- Z okazji 100-lecia Adwokatury chcieliśmy przybliżyć jak najszerszemu gronu odbiorców historię naszego samorządu - mówi adw. Jacek Trela, prezes NRA. - Muzeum Wirtualne otwarte jest dla każdego, niezależnie od tego, gdzie się znajduje i kiedy ma czas na zwiedzanie. Ta forma jest też atrakcyjna dla młodego pokolenia. Jej zaletą są walory historyczne i edukacyjne.

Po zasobach Muzeum oprowadza przewodnik, a o słynnych procesach opowiadają laureaci Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych z ostatnich lat.

Muzeum podzielone jest na działy: Początki Adwokatury, II Rzeczpospolita, II Wojna Światowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Słynne procesy, Zasłużeni dla adwokatury, Obiekty szczególnej wagi i artystyczne. Goście sami wybierają swoją ścieżkę zwiedzania, mogą też w dowolnym momencie przyjrzeć się dokładniej dokumentom przypisanym do tematu, który ich interesuje. Muzeum jest interaktywne.

Słowo wstępu do Muzeum napisał adw. Czesław Jaworski. Przypomniał, że stacjonarne Muzeum powstało 20 listopada 1975 r. z inicjatywy adw. Witolda Bayera (również współtwórcy Ośrodka Badawczego Adwokatury). Wieloletnim dyrektorem Muzeum jest dr Andrzej Stoga. Zwiedzający powinni znaleźć w Muzeum wiele wiadomości co do istoty zawodu adwokata oraz Adwokatury jako podmiotu zaufania publicznego.

Stronę przygotowała firma Squarepixel przy pomocy merytorycznej dr. Andrzeja Stogi, adw. Czesława Jaworskiego, adw. dr. hab. Adama Redzika, Mariusza Chudego, Piotra Boruckiego,  Joanny Sędek i Łukasza Tkacza.

Wkrótce dostępna będzie wersja anglojęzyczna Muzeum. Stacjonarne Muzeum, obecnie jest remontowane. Poinformujemy o jego ponownym otwarciu.

Link do Muzeum znajduje się na dole strony adwokatura.pl (zobacz bezpośredni link)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry