NRA w konsultacjach publicznych RPO ws ustawy antyterrorystycznej

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej wzięli udział w konsultacjach publicznych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na temat projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych. 

W konsultacjach, które odbyły się 6 maja, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, ISOC Polska, Fundamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polskiego Forum Migracyjnego, Amnesty International, Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Internet Society Polska i Fundacji Panoptykon. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Mikołaj Pietrzak - przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Artur Pietryka oraz adw. Paweł Osik - członkowie Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Uczestnicy spotkania wskazywali na liczne zagrożenia dla praw i wolności człowieka, jakie wiążą się z przyjęciem ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Przedstawiciele NRA krytycznie ocenili projektowane przepisy, w szczególności możliwość prowadzenia działań o charakterze kontroli operacyjnej wyłącznie w stosunku do cudzoziemców bez uprzedniej zgody sądu, wskazywali na zagrożenia dla tajemnicy komunikowania się i korespondencji, brak gwarancji ochrony tajemnic zawodowych oraz wprowadzenia możliwości oddania tzw. strzału snajperskiego. Podkreślali, że wprowadzenie tak istotnych ograniczeń dla praw i wolności powinno być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji publicznych i negatywnie ocenili tempo prac nad projektem ustawy.

Zgodnie z projektem ustawy o działaniach antyrerrotystycznych, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca, w najbliższym czasie projekt zostanie skierowany do prac w Sejmie.

 

(zobacz prezentację z uwagami zgłoszonymi podczas spotkania - za stroną biura RPO)

(zobacz informację na stronie Biura RPO)

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski