NRA w obronie prawa do zgromadzeń - uchwała

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 23 października br. przyjęła przez aklamację uchwałę, w której wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści projektu ustawy zmieniającej prawo o zgromadzeniach.

Pierwsze czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu Sejmu  RP, zaplanowanym na 28 października br.

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązania  prawne  w  sposób  oczywisty  pozostają  w  sprzeczności  z gwarantowanymi w Konstytucji RP wolnościami: wyrażania poglądów oraz zgromadzeń, które stanowią fundamenty funkcjonowania demokratycznych społeczeństw. Obie te wolności odgrywają także szczególną rolę w realizacji praw mniejszości do pełnego i równoprawnego udziału w życiu politycznym i społecznym. Ograniczenie prawa do  organizowania zgromadzeń i manifestowania swoich poglądów, narusza gwarantowane w art. 32 Konstytucji RP  prawo  do równego traktowania przez władze publiczne oraz zagwarantowaną w art. 57 Konstytucji RP wolność organizowania zgromadzeń.

 

(czytaj uchwałę nr 27 NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry