NRA w obronie prawa do zgromadzeń - uchwała

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 23 października br. przyjęła przez aklamację uchwałę, w której wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści projektu ustawy zmieniającej prawo o zgromadzeniach.

Pierwsze czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu Sejmu  RP, zaplanowanym na 28 października br.

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązania  prawne  w  sposób  oczywisty  pozostają  w  sprzeczności  z gwarantowanymi w Konstytucji RP wolnościami: wyrażania poglądów oraz zgromadzeń, które stanowią fundamenty funkcjonowania demokratycznych społeczeństw. Obie te wolności odgrywają także szczególną rolę w realizacji praw mniejszości do pełnego i równoprawnego udziału w życiu politycznym i społecznym. Ograniczenie prawa do  organizowania zgromadzeń i manifestowania swoich poglądów, narusza gwarantowane w art. 32 Konstytucji RP  prawo  do równego traktowania przez władze publiczne oraz zagwarantowaną w art. 57 Konstytucji RP wolność organizowania zgromadzeń.

 

(czytaj uchwałę nr 27 NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski