NRA współgospodarzem panelu podczas szczytu klimatycznego w Glasgow

W ramach szczytu klimatycznego COP 26 w Glasgow odbyła się jedna z największych światowych konferencji prawniczych o tematyce klimatycznej „Climate Law and Governance Day 2021”. Naczelna Rada Adwokacka była współgospodarzem jednego z paneli, a reprezentowała ją adw. Magdalena Stryja.

Adw. Magdalena Stryja, reprezentując Naczelną Radę Adwokacką, ale też Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji, CISDL i Fundację GreenLab, kolejny już raz została zaproszona przez Uniwersytet Cambridge oraz Centre for International Sustainable and Development Law - do pełnienia roli przewodniczącej oraz do zorganizowania eksperckiego panelu w ramach konferencji Climate Law and Governance Day 2021 w ramach COP 26 w Glasgow. Tym samym Naczelna Rada Adwokacka stała się współorganizatorem eksperckiego panelu „Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24".

W panelu uczestniczyli:
• dr Michał Kurtyka – były minister Klimatu i Środowiska
• prof. dr hab. Aleksander Nawrat – pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. rozwoju badań naukowych i polityki naukowej
• prof. Rajko Knez – prezes Trybunału Konstytucyjnego Słowenii
• dr Paweł Poszytek – dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
• dr Anna Budznowska - była minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• dr hab. Agnieszka Bielska–Brodziak prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach, przewodnicząca Katowice Unesco Unit in Bioethics
• prof. dr hab. Maciej Chorowski – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
• dr inż. Wojciech Kamieniecki – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
• dr Przemysław Ligenza – dyrektor Instytutu Meteorologii I Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut badawczy
• dr Janusz Filipiak –Międzynarodowy Doradca Stałego Przedstawiciela RP przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytutu Geografii, Katedra Meteorologii i Klimatologii
• Voice of Young Generation

Opierając się na doświadczeniach Polski jako gospodarza COP24, w ramach eksperckiego panelu została podjęta próba zaprezentowania jakie innowacje, działania w obszarze legislacji i orzecznictwa, rozwoju kształcenia ekologicznego, programów badawczych oraz jakie kooperacje pomiędzy głównymi aktorami sceny klimatycznej, zostały zaimplementowane i wdrożone po Szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach, w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji.
Podczas panelu podjęto próbę odpowiedzi na następujące zagadnienia:
- jaka jest rola europejskiej władzy sądowniczej w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu:
- jaki jest wkład programu Erasmus+ w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu
-  czy dekarbonizacja Polskiej energetyki to wyzwanie technologiczne czy utopijne marzenia
- czy agenda badawcza jest skutecznym narzędziem sprawiedliwej transformacji energetycznej i klimatycznej? Jakie innowacyjne rozwiązania i wsparcie społeczne są wdrażane dla ochrony środowiska w kontekście sprawiedliwej transformacji
- jak zostać najbardziej szalonym i kreatywnym badaczem i tym samym skutecznym sprawcą działań na rzecz ochrony klimatu.

Panel został uznany za niezwykle ciekawy, z mocnym, interdyscyplinarnym przekazem, w którym poruszono problemy z obszarów, których wspólnym mianownikiem stało się sprawiedliwe przejście w celu zapobieżenia dalszym negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

Hybrydowa forma konferencji sprawiła, że łączna liczba uczestników z całego świata sięgnęła ponad 1 300 osób.

Climate Law and Governance Day, to światowe wydarzenie organizowane od 2005 r. od Szczytu Klimatycznego COP 11 w Montrealu. To międzynarodowe sympozjum ma na celu pogłębianie dialogu pomiędzy delegatami COP, przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych oraz wiodących ośrodków naukowych, a zatem głównymi aktorami globalnego dyskursu o klimacie. Jest też miejscem spotkania i wymiany poglądów między obserwatorami, adwokatami, sędziami, ekonomistami, ekspertami z zakresu nowych technologii, a także młodymi badaczami zainteresowanymi krajowym i międzynarodowym prawem, instrumentami ekonomicznymi i praktykami, które podejmowane są w służbie ochrony klimatu i środowiska.
Zarówno adw. Magdalena Stryja jak i Naczelna Rada Adwokacka już po raz trzeci (po szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach i COP 25 w Madrycie) uczestniczyli w tym globalnym wydarzeniu.

Adw. Magdalena Stryja została również zaproszona jako prelegentka do wystąpienia w eksperckim panelu tejże konferencji: „Courage, Contributions & Compliance by Advancing Paris Agreement Implementation” pod przewodnictwem prof. Marie-Claire Cordonier Segger z Uniwersytetu Cambridge.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski