NRA wybrała Prezydium

Podczas pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się zdalnie 29 marca 2021 r. wybrano skład Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

W skład Prezydium weszli:

Adw. Bartosz Tiutiunik - Wiceprezes NRA

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka - Wiceprezes NRA

Adw. Henryk Stabla - Skarbnik NRA

Adw. Bartosz Grohman - Sekretarz NRA

Adw. Jarosław Szczepaniak - Zastępca Sekretarza NRA

Adw. dr hab. Katarzyna Bilewska - Członek NRA

Adw. Stanisław Estreich - Członek NRA

Wyboru dokonano na podstawie § 9 regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich) oraz art. 14hb ust. 1 i 2 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 nr 1842, t.j. z dnia 2020.10.20).

Pierwsze posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 1 kwietnia br. 

Ponadto podczas posiedzenia NRA adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o udziale przedstawicieli NRA w pracach parlamentarnych nad zmianą kpc. Prezes NRA poinformował również o spotkaniu z prof. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, które odbyło się 25 marca br.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski