NRA wybrała Prezydium

Podczas pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się zdalnie 29 marca 2021 r. wybrano skład Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

W skład Prezydium weszli:

Adw. Bartosz Tiutiunik - Wiceprezes NRA

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka - Wiceprezes NRA

Adw. Henryk Stabla - Skarbnik NRA

Adw. Bartosz Grohman - Sekretarz NRA

Adw. Jarosław Szczepaniak - Zastępca Sekretarza NRA

Adw. dr hab. Katarzyna Bilewska - Członek NRA

Adw. Stanisław Estreich - Członek NRA

Wyboru dokonano na podstawie § 9 regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich) oraz art. 14hb ust. 1 i 2 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 nr 1842, t.j. z dnia 2020.10.20).

Pierwsze posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 1 kwietnia br. 

Ponadto podczas posiedzenia NRA adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o udziale przedstawicieli NRA w pracach parlamentarnych nad zmianą kpc. Prezes NRA poinformował również o spotkaniu z prof. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, które odbyło się 25 marca br.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry