NRA za przywróceniem możliwości zgłaszania kandydatów na sędziów TK przez środowiska prawnicze

Naczelna Rada Adwokacka wyraża głębokie rozczarowanie nieuwzględnieniem przez Sejm propozycji zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez środowiska prawnicze i oczekuje przywrócenia tego zapisu w dalszych pracach legislacyjnych. Uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium NRA 2 czerwca 2015 r.

W uchwale Prezydium NRA zwraca również uwagę na obniżenie wymagań dotyczących kwalifikacji, które spełniać powinien kandydat na sędziego TK. W obecnym zapisie na to stanowisko startować mogą osoby, które przez co najmniej 10 lat zajmowały stanowisko związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w instytucjach publicznych. - Do tej pory stanowiska sędziów Trybunału obejmowane były wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, a więc osoby nie tylko o imponującej wiedzy prawniczej, ale także posiadające bogate doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego. – czytamy w uchwale.

Zdaniem adwokatów, tak ukształtowany proces wyboru sędziów budzi uzasadnione obawy, że kandydatami będą osoby mające poparcie polityczne, nie legitymujące się natomiast wyróżniającą się wiedzą prawniczą czy autorytetem niezbędnym do orzekania w sprawach najwyższej wagi.

Uchwała została przekazana Premier Ewie Kopacz. W piśmie przewodnim adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, przypomina Prezes Rady Ministrów, że nieuwzględnienie przez Sejm propozycji wskazywania kandydatów na sędziów przez środowiska takie jak: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury, rady wydziałów prawa uczelni wyższych oraz organy samorządów prawniczych, w tym NRA, kłóci się z ostatnimi deklaracjami o konieczności zwiększania udziału obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania państwa.    

Uchwała została też przekazana: Prezydentowi i Prezydentowi Elektowi, Marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącym Klubów Parlamentarnych, Przewodniczącym komisji parlamentarnych: sejmowej Komisji Ustawodawczej, sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Prezesom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została przyjęta przez Sejm 27 maja 2015 r.

Czytaj pismo do Premier Ewy Kopacz

Czytaj uchwałę Prezydium NRA nr 78/2015 z 2 czerwca 2015 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/