Uchwała Prezydium NRA ws. wycieku akt śledztwa "afery taśmowej"

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło głebokie zaniepokojenie w związku z wyciekiem szczegółowych danych osobowych w opublikowanych dziś materiałach ze śledztwa dotyczącego tak zwanej afery taśmowej. Uchwałę w tej sprawie podjęło 9 czerwca Prezydium NRA. 

Prezydium NRA przypomina, że zasada zachowania poufności danych osobowych powinna być zasadą nienaruszalną, przestrzeganą przez wszystkich uczestników życia publicznego a szczególnie przez wszelkie służby prowadzące dane śledztwo. Adwokaci zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy adwokackiej, a zasada ta wynika z ustawy Prawo o adwokaturze i jest fundamentalnym elementem wykonywania tego zawodu.  

"Jednocześnie stoimy na stanowisku, że rozwiązanie zawarte w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego, dające możliwość zapoznania się z pełnym materiałem śledztwa wszystkim uczestnikom postępowania w danej sprawie, jest dobrym rozwiązaniem. Osoby korzystające z tego przywileju powinny jednak zachowywać się odpowiedzialnie i szanować prawo do prywatności innych osób, w przeciwnym razie muszą pogodzić się z zarzutem łamania podstawowych zasad rządzących cywilizowanym społeczeństwem" - czytamy w uchwale.

Adwokaci uważają, że prawo do jawności życia publicznego nie może stać w sprzeczności z prawem do prywatności, rozumianym w tym przypadku jako prawo do zachowania w tajemnicy danych osobowych uczestników postępowania i podkreślają, że wyciek ten nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i nie stoi za tym żaden interes społeczny. 

(zobacz uchwałę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/