NRA zawarła współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim

  • Naczelna Rada Adwokacka podpisała z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego porozumienie o współpracy.
  • Dokument podpisali: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, adw. Sławomir Krześ, dziekan ORA we Wrocławiu oraz dziekan WPAE prof. Jacek Przygodzki.
  • Wydarzenie miało miejsce 6 września 2022 r. we Wrocławiu.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego od wielu lat współpracuje już z Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu.

W ramach porozumienia NRA oraz Uniwersytet Wrocławski będą współpracować przy organizacji konferencji, seminariów i szkoleń dla studentów prawa oraz członków samorządu adwokackiego.
Studenci UWr mają odbywać praktyki i staże w Naczelnej Radzie Adwokackiej.

To kolejne z zaplanowanych przez NRA porozumień z uczelniami wyższymi. Do tej pory NRA podpisała już porozumienia z Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistycznospołeczny SWPS, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Warszawską, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry