NRA zdecyduje o formie protestu adwokatów

W związku z narastającym w środowisku Palestry polskiej poczuciem lekceważenia przez kolejnych ministrów sprawiedliwości i kolejne rządy, Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o opinię i decyzję w sprawie ewentualnej formy protestu Adwokatury Polskiej. 

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 27 czerwca, w ramach jego porządku obrad omawiane będą ostatnie procesy legislacyjne i przykłady ignorowania opinii środowiska adwokackiego, które doprowadziły do pytania, czy Adwokatura powinna zaangażować się w czynny protest wobec postawy władzy oraz jaką formę powinien on przybrać. Sprawozdanie z dotychczasowych analiz, prowadzonych przez członków Prezydium NRA, przedstawią adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Członkowie Prezydium analizowali jaką formę protestu wybrać tak, aby nie uchybić w niczym profesji adwokackiej, a z drugiej strony, by ów protest był odczuwalny dla polityków i urzędników, a tym samym postulaty Adwokatury usłyszane. Adwokaci domagają się realnej dyskusji i prac m.in. nad: rewaloryzacją stawek w sprawach z urzędu, które nie zostały zmienione od 13 lat, rewaloryzacją taks w sprawach z wyboru, mądrym kształtem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, bez ulegania naciskom lobbingowym różnych pozarządowych organizacji, współdecydowaniem w procesie obsady kluczowych dla systemu prawnego państwa instytucji, należytą ochroną tajemnicy adwokackiej, czy wreszcie zniesieniem absurdalnych utrudnień i barier w codziennej pracy, które szykanują wyłącznie adwokatów a nie dotyczą np. prokuratorów.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/