NRA złoży petycję dot. zmian w kpk - pomoc prawna z urzędu dla zatrzymanego

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 8 maja br. podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmian w Kodeksie postępowania karnego, w zakresie zapewnienia pomocy prawnej z urzędu dla osoby zatrzymanej.

NRA upoważniło adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach nad petycją przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do złożenia petycji.

(czytaj uchwałę NRA nr 12)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry