NRA złoży skargę do Komisji Europejskiej

Naczelna Rada Adwokacka złoży dziś skargę do Komisji Europejskiej na ustawę o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zdaniem NRA ustawa ogranicza swobodę działalności prawników zagranicznych. 

Adwokaci skarżą podstawy udzielania pomocy prawnej, uregulowane w art. 10 i 11 ustawy. Według ustawy adwokaci i radcy prawni będą udzielać pomocy prawnej na podstawie umów zawartych z powiatami, w ramach porozumień zawieranych wcześniej pomiędzy okręgowymi radami adwokackimi i radcowskimi a powiatami. Ustawa ogranicza zatem terytorialnie świadczenie usług co powoduje, że wyłączeni z systemu zostaną prawnicy wpisani w kraju na listę pranwików zagranicznych, którzy de facto nie są członkami samorządu.

czytaj treść skargi   

czytaj opinię do skargi

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry