NRA złożyła wniosek do TK ws stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności przepisów dotyczących stawek adwokackich z wyboru i z urzędu. 

W rozporządzeniu z 3 października 2016 r. minister sprawiedliwości obniżył stawki adwokackie. Naczelna Rada Adwokacka we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zwraca uwagę na brak przesłanek prawnych i ekonomicznych do dokonania obniżek. Adwokatura zwraca się do TK o zbadanie czy minister dopełnił delegacji ustawowej i wziął pod uwagę, że ustawa Prawo o adwokaturze przewiduje, że minister sprawiedliwości określa stawki minimalne za czynności adwokackie mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Zdaniem adwokatów, nie doszło do deflacji czy zmniejszenia nakładu pracy adwokatów, które mogłyby być argumentem do obniżenia stawek adwokackich.

NRA wnosi o zbadanie następujących przepisów:

1. a) § 2 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1800), w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1668);

b) § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;

c) § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;

d) § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;

e) § 8 ust. 1 pkt 2, pkt 8 i pkt 13  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;

f) § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;

g) § 10 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;

h) § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (dalej: "Rozporządzenie") w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (dalej: "Rozporządzenie zmieniające");

z art. 2 Konstytucji w zakresie w jakim zaskarżone przepisy naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa;

z art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615) – poprzez wadliwe wykonanie przez Ministra Sprawiedliwości delegacji ustawowej.

2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1668) – z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim w zakresie w jakim zaskarżony akt normatywny narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Czytaj wniosek do TK

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski