NRA zwraca uwagę na problem monitorowania spotkań adwokatów z osadzonymi klientami

Naczelna Rada Adwokacka przypomina adwokatom o konieczności zwracania uwagi i ewentualnego reagowania na to, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami, nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich rozmów. NRA prosi także, by adwokaci informowali organy samorządu adwokackiego o przypadkach naruszania standardów.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, które skarżą się, iż widzenia z adwokatami odbywają się w pomieszczeniach monitorowanych za pomocą kamer. Stan ten potwierdzają wyjaśnienia udzielane przez organy administracji więziennej. Służba Więzienna w odpowiedzi na pytania RPO argumentuje, że taka praktyka jest wprowadzana z uwagi na konieczność zapobiegania nieetycznym i niezgodnym z prawem zachowaniom, jakich adwokaci i pełnomocnicy dopuszczają się podczas spotkań z osadzonymi.

Naczelna Rada Adwokacka nie otrzymała żadnych sygnałów od organów więziennictwa o przypadkach nieetycznego lub niezgodnego z prawem zachowania adwokatów podczas widzeń.

Naczelna Rada Adwokacka pragnie zwrócić uwagę, że widzenia odbywane w warunkach umożliwiających monitorowanie, mogą prowadzić do naruszania tajemnicy adwokackiej i godzić w prawo do obrony, w prawo do swobodnego kontaktu z obrońcą oraz w prawo do rzetelnego procesu.

Stanowiłoby to bowiem naruszenie m. in przepisów art. 8 § 3, art. 73a § 4 oraz art. 215 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, z których wynika prawo tymczasowo aresztowanych i osadzonych do porozumiewania się ze swoimi adwokatami bez obecności osób trzecich oraz bez kontroli za pomocą urządzeń technicznych.

Naczelna Rada Adwokacka podzielając niepokój wynikający z ustaleń Rzecznika Praw Obywatelskich, przypomina adwokatom o konieczności zwracania uwagi i ewentualnie reagowania na to, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami, nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich rozmów.

NRA prosi także, by adwokaci informowali organy samorządu adwokackiego o przypadkach naruszania standardów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry