NRA zwraca uwagę na sytuację Polaków po Brexicie

Naczelna Rada Adwokacka postanowiła zwrócić uwagę władz Rzeczypospolitej Polskiej na sytuację prawną Polaków w Wielkiej Brytanii i zaproponowała gotowość do poszukiwania rozwiązań natury legislacyjnej. NRA wystąpiła do Ambasadora RP w Londynie z prośbą o wszelkie informacje dotyczące potencjalnego dyskryminowania obywateli RP na terenie Wielkiej Brytanii. NRA zadeklarowała, że wykorzysta kontakty z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi do wspierania stanowiska polskich władz.

W trakcie tegorocznych uroczystościach związanych z Rozpoczęciem Roku Prawniczego (Opening of the Legal Year) w Londynie (czytaj relację), głównym tematem debat delegacji prawniczych z całego świata był Brexit i jego wpływ na świadczenie usług prawniczych. Nurt dyskusji koncentrował się jednak na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym, umowami, zasadami uznawania orzeczeń i kwestii jurysdykcyjnych.

W trakcie debaty, obecny na niej przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Bartosz Grohman - podniósł, że prawnicy nie powinni w swojej debacie koncentrować się wyłącznie na skutkach biznesowych Brexitu, lecz powinni skupić się także na aspekcie humanitarnym i na fundamentalnych prawach człowieka. Wskazał, że w toku debaty nt. skutków Brexitu nie padła żadna odpowiedź na pytanie, co stanie się z obywatelami UE z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy jako obywatele Unii przybyli do Wielkiej Brytanii, założyli tutaj rodziny, zakupili nieruchomości i podjęli pracę. W ocenie adw. Grohmana, to właśnie liderzy środowisk prawniczych powinni upominać się o ludzi i dbać o poszanowanie ich nabytych praw (prawa do pobytu, pracy).

Zarówno w toku debaty, jak i w rozmowach kuluarowych, przedstawiciele delegacji zagranicznych wspierali stanowisko NRA. Po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi ilości obywateli RP przebywających na terenie Wielkiej Brytanii, zgodnie przyznawali, że problem jest poważny i nie może w żadnym razie zniknąć z pola widzenia osób odpowiedzialnych za legislacyjne rozwiązania związane z Brexitem i jego skutkami.

 

(czytaj pismo)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski