Obecne wzory pełnomocnictw dopuszczają udzielanie dalszych pełnomocnictw

Ministerstwo finansów udzieliło odpowiedzi na pismo NRA w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

NRA zgłaszała potrzebę uwzględnienia we wzorach pełnomocnictw możliwości udzielenia pełnomocnictwa dalszego.  Zdaniem ministerstwa przyjęte wzory są uniwersalne i uwzględniają wszystkie potencjalne przypadki udzielania pełnomocnictwa, które prawo cywilne dopuszcza. Ich rozszerzenie mogłoby rzutować na czytelności i przejrzystości dokumentu. Niemniej resort zadeklarował, że będzie monitorował praktykę stosowania wzorów i w przypadku pojawienia się istotnych problemów, zostanie rozważona zmiana proponowana przez NRA.

Czytaj pismo

Czytaj opinię NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry