Obrady porozumienia środowisk prawniczych nowej kadencji

Kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbyły się 16 października 2017 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Obradom przewodniczył prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Jacek Trela.

Sygnatariusze Porozumienia powołali nowego sekretarza, którym wybrano adwokata Przemysława Rosati, członka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Do Forum Obywatelskiego przy Porozumieniu przystąpiła fundacja Instytut Etyki Prawniczej – organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. inicjowaniem i prowadzeniem badań w zakresie etyki prawniczej, a także wspieraniem wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

W toku obrad plenarnych odbyła się dyskusja dotycząca zadań Porozumienia w roku 2018. Przewodniczący przedstawił plany działania Porozumienia skupione na wzajemnej wymianie informacji dotyczących poszczególnych środowisk prawniczych, wzajemnym wsparciu sygnatariuszy i członków Forum Obywatelskiego, monitorowaniu projektów legislacyjnych i aktywny udział w opiniowaniu tych projektów, które dotyczą środowisk prawniczych skupionych w Porozumieniu, a ponadto zaproponował wspieranie inicjatyw lokalnych, podejmowanych przez środowiska prawnicze związane z Porozumieniem. Sygnatariusze Porozumienia zaakceptowali propozycję Naczelnej Rady Adwokackiej, a także podjęli kierunkową decyzję o przeprowadzeniu projektu edukacyjnego po roboczą nazwą „Bezpieczeństwo w sieci”, który będzie skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz do seniorów.

Sygnatariusze Porozumienia: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych i Krajowa Rada Doradców Podatkowych – zaproponowali zorganizowanie konferencji dotyczącej tajemnicy zawodowej. Asumptem tej inicjatywy jest wspólna obawa sygnatariuszy w związku z pracami prowadzonymi w Ministerstwie Finansów, które dotyczą ograniczenia tajemnicy zawodowej zawodów prawniczych adwokata, radcy prawnego i doradcy podatkowego. Pozostali sygnatariusze wyrazili aprobatę i zadeklarowali wsparcie tej inicjatywy.

Kolejne plenarne posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbędzie się 20 listopada 2017 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia na pierwszą kadencje został w 2015 r. sędzia Maciej Strączyński, sekretarzem dr Paweł Skuczyński. Drugim przewodniczącym Porozumienia w 2016 r. została wybrana Krajowa Rada Radców Prawnych, z jej prezesem r. pr Maciejem Bobrowiczem. Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został nowym przewodniczącym Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych 18 wrzesnia 2017 r. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski