Od 1 lipca adwokaci zobowiązani do używania kas rejestrujących typu online

Od 1 lipca 2021 r. adwokaci będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji usług przy zastosowaniu nowego rodzaju kas rejestrujących – tzw. kas online.

Obowiązek ten dla branży m.in. prawniczej miał wejść w życie 1 stycznia 2021 r., jednak z uwagi na pandemię zostało wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2021 r., w którym przesunięto terminy wprowadzenia nowych kas.

Kasy rejestrujące typu online umożliwiają połączenie i przesyłanie danych o sprzedaży do Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry