Od 23 lutego Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywa się od 23 lutego do 28 lutego. W organizację obchodów aktywnie włącza się także Naczelna Rada Adwokacka. 

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej oraz pierwszy raz w tym roku Centrum Mediacyjne przy NRA.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstww Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe. Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem.

Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani mogą zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy, a także adwokaci-mediatorzy Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Mediatorzy Centrum Mediacyjnego przy NRA będą udzielać porad w Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS, ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków:

adw. Anna Kliczewska (24.02. – godz. 14-16 i 27.02. w godz. 12-13.30),

adw. Dorota Zdebska (27.02. w godz. 10-12)

Adwokaci, chcący wziąć udział w Tygodniu, powinni zgłaszać się do swoich izb adwokackich, do koordynatorów tej akcji. 

Kancelaria Adwokacka, ul. Mickiewicza 83/2, 15-257 Białystok, tel. 85/733-22-00:

adw. Ewa Szkiłądź (25.02. – godz. 11-16 i 27.02. – godz. 9-16),

adw. Ewa Filon-Żmojda (26.02. – godz. 12-16 i 27.02. – godz. 9-16).

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska (od 25.02. do 27.02. udziela porad w zakresie mediacji pod numerem telefonu 22 522-77-11)

 

 

(Zobacz plakat)

(Zobacz ulotkę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury