Odbyła się premiera filmu "Generał Motyl" w Warszawie

Premiera filmu "Generał Motyl" odbyła się 3 sierpnia 2019 r. w Warszawie, w kinie Wisła. To fabularyzowany dokument o gen. Zbigniewie Ściborze-Rylskim, bohaterze Powstania Warszawskiego, prezesie Związku Powstańców Warszawskich. W pokazie filmu wziął udział adw. Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, obrońca gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego w jego procesie lustracyjnym.

Premierowa projekcja „Generała Motyla” odbyła się przy pełnej sali. Na widowni zasiedli m.in. uczestnicy powstania sprzed 75 lat, w tym przede wszystkim najbliżsi współpracownicy gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego „Motyla” - wiceprezesi Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejewska „Sławka”, Zbigniew Galperyn „Antek” i Eugeniusz Tyrajski „Sęk”. Władze miasta reprezentowali wiceprezydenci Renata Kaznowska i Paweł Rabiej oraz przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

Film wyreżyserowany przez Małgorzatę Brama zmontowany jest z archiwalnych nagrań i materiałów z uroczystości z udziałem gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, wywiadów z osobami, które go poznały w różnych momentach jego życia (m.in. z kolegą z gimnazjum dr. Janem Glińskim i podwładnym z partyzantki prof. Władysławem Filarem, czy obrońcą w procesie lustracyjnym adwokatem Przemysławem Rosatim) oraz fabularnych scen odgrywanych przez aktorów. Razem tworzą opowieść o trwającym ponad 101 lat pięknym życiu gen. „Motyla”. W ostatniej części filmu, opatrzonej śródtytułem „Ostatni bój generała” zawarte są wspomnienia z procesu lustracyjnego generała, które opatrzone są wypowiedziami adwokata Przemysława Rosatiego, obrońcy w tym procesie oraz przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Adwokat Przemysław Rosati bronił gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego w procesie lustracyjnym pro bono.

Postępowanie ostatecznie zostało umorzone.

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry