Odbyło się międzynarodowe szkolenie mediacyjne z podwójną certyfikacją

Stacjonarna część międzynarodowego szkolenia mediacyjnego, zakończonego podwójną certyfikacją adwokatów-mediatorów, odbyła się 13-15 grudnia 2019 r. w Warszawie. Szkolenie zorganizowało Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we współpracy z GRO Global – organizacją z siedzibą w USA, zajmującą się mediacją, certyfikacją i szkoleniem mediatorów.

Szkolenie przeprowadzili: Kimberly Schreiber – prezes GRO Global, adwokat i mediator praktykująca w stanie Tennessee w USA, adw. Cezary Rogula – wiceprezes Centrum Mediacji przy NRA i ambasador GRO Global, oraz adw. Monika Spieler, adwokat i mediator praktykująca w Warszawie.

Pod względem merytorycznym i organizacyjnym szkolenie zostało w maksymalnym stopniu dopasowane do potrzeb uczestników – praktykujących pełnomocników. Dlatego też składa się z dwóch części: intensywnego trzydniowego szkolenia stacjonarnego w jeden weekend oraz siedmiomodułowego e-learningu: godzinnych filmów ze zwięzłymi zadaniami domowymi i krótkim testem końcowym. Dzięki temu uczestnicy bez odrywania się od codziennych obowiązków zawodowych mogli zgłębić tematykę mediacji i dochować ogólnie uznanego, 40-godzinnego wymogu dla tego typu szkoleń.

Ponadto, dzięki udziałowi tłumaczy symultanicznych, do udziału w szkoleniu wystarczająca była podstawowa znajomość języka angielskiego. Uczestnicy mogli wszystkie ćwiczenia przeprowadzić po polsku, a jednocześnie mieli możliwość poznania praktyki mediacyjnej w USA, gdzie zdecydowana większość sporów kończy się zawarciem ugody.

Podczas szkolenia stacjonarnego zostało przeprowadzonych 36 symulacji mediacji, co oznacza, że każdy uczestnik mógł co najmniej raz wcielić się w rolę mediatora. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali także uprzednio przygotowaną mowę wstępną mediatora i usłyszeli indywidualny komentarz trenera.

Tematyka szkoleń obejmowała poszczególne narzędzia w pracy mediatora i pełnomocnika w mediacji, w tym umiejętności miękkie, praktykę collaborative law i sposoby korzystania z występujących jedynie w mediacji tzw. caucusów – spotkań prywatnych mediatora z jedną ze stron. Uczestnicy zostali przeprowadzeni przez wszystkie fazy mediacji, od przygotowania sprawy aż po tworzenie ugody i innych niezbędnych dokumentów. Zostały także omówione wybrane kwestie prawne w stosowaniu tej metody rozwiązywania sporów w polskim prawie cywilnym, karnym i administracyjnym.

Dzięki szerokiemu zakresowi szkolenia, przekazane umiejętności uczestnicy będą mogli wykorzystać nie tylko w samej mediacji, ale także w codziennej pracy pełnomocnika. Szkolenie to może być traktowane zarówno jako spełniające rolę polskiego 40-godzinnego szkolenia nieustannie organizowanego w całej Polsce przez Centrum Mediacji przy NRA wraz z poszczególnymi Izbami Adwokackimi, jak i jako kontynuacja tego programu.

Niewątpliwym dodatkowym atutem międzynarodowego szkolenia mediacyjnego jest fakt, że po jego ukończeniu uczestnicy mają możliwość ubiegania się o wpis na szereg różnych list mediatorów. Podstawowym założeniem tego szkolenia jest podwójna certyfikacja, dająca wstęp na listę międzynarodowych mediatorów GRO Global, z którą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty, oraz listę mediatorów Centrum Mediacji przy NRA. Szkolenie uprawnia także m.in. do ubiegania się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesów poszczególnych Sądów Okręgowych oraz listy prowadzone przez lokalne ośrodki mediacji przy danej Izbie Adwokackiej.

Dzięki szkoleniu oraz ogromnemu zaangażowaniu uczestników, polska i międzynarodowa praktyka mediacyjna wzbogaciła się o doskonale wykwalifikowanych nowych mediatorów i pełnomocników w mediacji, którzy już podczas szkolenia wskazywali najróżniejsze obszary, w których będą korzystać z tej metody rozwiązywania sporów.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski