Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w formie hybrydowej 12 maja. Posiedzenie zostało zwołane celem omówienia działań organów Adwokatury w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt K 6/22. Sprawa dotyczy wniosku grupy posłów o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania.

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne NRA otworzył adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Zreferował on plan działania opracowany na posiedzeniu Prezydium NRA, które odbyło się 12 maja. Poinformował członków NRA o swoich dotychczasowych działaniach oraz przedstawił harmonogram na kolejne dni.

Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej w szerokiej dyskusji omówili możliwe skutki propozycji zawartych we wniosku grupy posłów, ze szkodą dla obywateli.

NRA przedyskutowała i zaakceptowała rodzaje działań, jakie podejmie samorząd adwokacki w najbliższych dniach i tygodniach.

Prezes Rosati podziękował za merytoryczne głosy w dyskusji. Dyskusja będzie kontynuowana podczas posiedzenia plenarnego NRA zaplanowanego na 20 maja.

Gośćmi posiedzenia byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Stawicka, redaktor naczelny „Palestry”, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Andrzej Siemiński, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry