Odbyło się spotkanie noworoczne Adwokatury


Z udziałem przedstawicieli rządu, Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, sądów i samorządów zawodów prawniczych oraz licznie przybyłych adwokatów, odbyło się noworoczne spotkanie Adwokatury. 

Spotkanie 14 stycznia w Warszawie poprowadził adw. Roman Kusz, przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, składając życzenia gościom, przypomniał, że rok 2015 obfitował w polityczne niespodzianki. Korzystając z obecności przedstawicieli polityki, zaapelował o większe zrozumienie w rozpoczynającym się roku dla wszystkich, którzy uważają prawo za wartość nieprzemijającą. – Od niemal 100 lat Adwokatura służy prawu, bo to ono jest podstawą człowieczeństwa i buduje społeczeństwo – podkreślił. Zaznaczył, że Adwokatura nie wpisuje się w żadne plany polityczne, zawsze jednak broni prawa.

Prezes NRA przedstawił także plany wydawnicze Adwokatury. Jedną z pierwszych pozycji jest książka autorstwa prof. Jerzego Zajadły „Radbruch”.

Życzenia złożył też ks. Tomasz Czarnocki, Krajowy Duszpasterz Prawników. Mówił, że człowiek stworzony jest do wielkości, ale ma też skłonność do złego. Ważne jest, by znaleźć w sobie siłę i wystarczająco dużo miłości, by móc budować relacje z ludźmi. Na koniec duszpasterz życzył zebranym poczucia spełnienia w rozpoczynającym się właśnie 2016 r.

Na noworoczne spotkanie Adwokatury przybyli znamienici goście. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencji Prawnej. Przybył także Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości oraz dyrektor Iwona Kujawa i dyrektor Monika Madurowicz. Przybyli przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych oraz ministerstwa infrastruktury.
W spotkaniu uczestniczył prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich oraz adw. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura RPO.

Obecni byli wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, a także były wicepremier Janusz Piechociński, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz poseł Cezary Grabarczyk, poseł Jacek Wilk, posłanka Małgorzata Gosiewska, poseł Dominik Tarczyński, senator Aleksander Pociej i senator Piotr Zientarski.

Przybył także Aleksander Borysenko z Ambasady Ukrainy w Polsce. Obecni byli również prezesi samorządów: radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy, komorników, lekarzy, rzeczników patentowych, sędziowie, wśród nich Krystyna Karolus-Franczyk – prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Romana Górecka, wiceprezes oraz prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Nie zabrakło przedstawicieli polskiej nauki i kultury, organizacji pozarządowych, polskiego biznesu oraz dziennikarzy.

Obecni byli również członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawiciele rad adwokackich i pionu dyscyplinarnego Adwokatury.

fot. Tomasz Czernicki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry