Odbyło się spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich


Spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich, które zwołała Rzecznik Dyscplinarny Adwokatury adw. Ewa Krasowska, odbyło się 25 lutego w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej. Gośćmi spotkania byli adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA.

W spotkaniu wzięło udział 20 rzeczników dyscyplinarnych i zastępców oraz ośmiu zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Adw. Ewa Krasowska pogratulowała rzecznikom dyscyplinarnym wyboru i jednocześnie wskazała na większą odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, ponieważ od tej kadencji rzecznicy stali się organami niezależnymi od okręgowych rad adwokackich.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, podkreślił, że postępowania dyscyplinarne są wizytówką adwokatury, od ich sprawności zależy w dużej mierze ocena całego samorządu. Uczulił rzeczników, że pion dyscyplinarny jest bacznie obserwowany przez ministerstwo sprawiedliwości. Jednocześnie zwrócił uwagę na wzrost przypadków postępowań karnych wobec adwokatów - wg doniesień medialnych, w 2016 roku było 36 takich przypadków, więcej niż w roku 2015 (około 20). NRA nie ma dokładnych danych, nie przyjęto jeszcze rozwiązań zapewniających skuteczne gromadzenie tych informacji. Prezes NRA zwrócił też uwagę na negatywny odbiór społeczny długiego trwania postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów, którzy zostali skazani w postępowaniu karnym. Poddał tę kwestię pod dyskusję.

Głos zabrał również adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, który podkreślał, że sprawnego działania sądów dyscyplinarnych oczekuje nie tylko ministerstwo sprawiedliwości, ale także środowisko adwokackie. Poinformował także o planach zawarcia porozumienia z pionami dyscyplinarnymi 17 samorządów zawodów zaufania publicznego.

Podczas spotkania, rzecznicy omawiali sprawy bieżące. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim problemów z jakimi spotykają się rzecznicy dyscyplinarni w swojej pracy w związku z nowelizacją Poa w zakresie postępowań dyscyplinarnych. Rzecznicy wskazywali na konkretne przykłady, które powodują też konieczność zmian w Regulaminie działania rzeczników dyscyplinarnych. Adw. Przemysław Rosati przedstawił projekty zmian w Kodeksie Etyki.

Z kolei adw. prof. Piotr Kruszyński, pierwszy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, dokonał analizy wyroku Sądu Najwyższego ws. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP.


Adw. Ewa Krasowska posumowała dyskusję i poinformowała, że przewidywane są jeszcze dwa spotkania rzeczników w 2017r. - w tym jedno dwudniowe.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/