Odsłonięcie pomnika gen. Ścibor-Rylskiego 2 sierpnia w Warszawie


Odsłonięcie pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego odbędzie się 2 sierpnia w Warszawie. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wparło finansowo budowę tego pomnika, a także zainicjowało w środowisku adwokackim zbiórkę funduszy na ten cel.

Pomysłodawcą powstania pomnika jest Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, bohater Powstania Warszawskiego i prezes Związku Powstańców Warszawskich, zmarł 3 sierpnia 2018 r. Jego pomnik ma zostać odsłonięty 2 sierpnia w warszawskim Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego o godz. 11.00.

(zobacz mapkę usytuowania pomnika)

Miejsce postawienia pomnika jest znamienne - to tu trwały zacięte powstańcze walki, w których brał udział ówczesny kapitan „Motyl”, Zbigniew Ścibor-Rylski.

Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był wieloletnim prezesem Związku Powstańców Warszawskich oraz honorowym obywatelem Warszawy. Do końca życia pełnił rolę przywódcy i jednego z najwyższych autorytetów środowiska Powstańców Warszawskich.

Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego powstała w listopadzie 2017 r., a jej założycielami są Powstańcy Warszawscy i społecznicy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski