Odznaka Adwokatura Zasłużonym dla sędziego Stanisława Zabłockiego

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” Prezesowi Sądu Najwyższego, Sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wybitnemu adwokatowi ‒ Panu Stanisławowi Zabłockiemu

Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez aklamację podczas posiedzenia Prezydium NRA 1 września 2022 r.

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Sędzia Stanisław Zabłocki, sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wybitny znawca prawa karnego materialnego i procesowego.

Urodził się w 1950 r. w Częstochowie. W latach 1974-1977 pracownik naukowy w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego; jednocześnie odbywał aplikację sądową, a następnie adwokacką. W latach 1980-1991 adwokat, członek władz korporacyjnych adwokatury warszawskiej, wybitny obrońca w sprawach karnych.

Od 1991 r. sędzia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, od 1996 r. przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, a od 2001 r. Wydziału I Zagadnień Prawnych w tejże Izbie. Sędzia sprawozdawca m.in. w procesach kasacyjnych Bogusława Bagsika, Lwa Rywina, tzw. łowców skór.

Wykładał na seminariach szkoleniowych dla sędziów sądów wszystkich szczebli, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.

Członek licznych zespołów powoływanych przez Prezydenta RP i Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji kodyfikacji karnych, a od 2004 r. członek kolejnych Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, a następnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor 10 książek (w tym współredaktor i współautor: trzytomowego Komentarza do kodeksu postępowania karnego – 2 wydania, Elementów metodyki pracy sędziego w sprawach karnych – 2 wydania i Wzorów pism procesowych w sprawach karnych – 3 wydania) oraz ok. 250 artykułów, glos, przeglądów orzecznictwa, recenzji z zakresu prawa karnego i postępowania karnego.

Autor referatów na ogólnopolskie konferencje naukowe.

Główne pola zainteresowań: postępowanie odwoławcze i problematyka nadzwyczajnych środków zaskarżenia, rzetelny proces karny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Członek kolegiów redakcyjnych miesięczników „Palestra” i „Przegląd Sądowy” oraz rady programowej kwartalnika „Iustitia”. W latach 1991-2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski