Opinia NRA do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Publikujemy opinię Naczelnej Rady Adwokackiej do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 12 lipca 2017 r., którą przygotował adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA. 

W opinii czytamy, że "w związku z licznymi i znaczącymi zagrożeniami naruszenia zasad konstytucyjnych, zwłaszcza zaś zasady trójpodziału władzy określonej w art. 10 ust. 1 Konstytucji, uchwalenie Projektu może rodzić poważne zagrożenie istotnej zmiany ustrojowej Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczące i nieuzasadnione uzależnienie władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej prowadzi nadto do odejścia od zasad demokratycznego państwa prawa opartego na trójpodziale władzy i poddania sprawowania władzy sądowniczej niezależnemu sądownictwu, w kierunku zasady jednolitej władzy państwowej będącej fundamentem ustrojowym poprzednio obowiązującej konstytucji. W konsekwencji sam Projekt, jak i dalsze tendencje legislacyjne idące w podobnym kierunku, bez uprzedniego uruchomienia procedury zmiany Konstytucji, wymagają jednoznacznie negatywnej oceny".

 

(czytaj całą opinię NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/