Opinia NRA do projektu nowelizacji ustawy o Policji

Naczelna Rada Adwokacka opracowała opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154). W ocenie NRA, zaproponowane w projekcie rozwiązania będą prowadzić do poważnych ograniczeń prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz zasady autonomii informacyjnej.

Ponadto NRA nie zgodza się ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu opiniowanego projektu, iż ma on na celu dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., wydanego w sprawie pod sygn. akt K 23/11. Projekt ten bowiem tylko w niektórych aspektach odnosi się do wspomianego orzeczenia TK.

Zdaniem NRA, poselski projekt nowelizacji ustawy o Polisji w zasadzie stanowi powtórzenie propozycji przedstawionych w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, procedowanym przez Parlament poprzedniej kadencji i krytycznie opiniowanym wówczas przez Naczelną Radę Adwokacką.

Poselski projekt wprowadza też nowe rozwiązania w stosunku do senackiego projektu, które zdaniem NRA ograniczają standardy ochrony praw i wolności obywatelskich, a nie wynikają z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wydanego w sprawie pod sygn. akt K 23/11.

(czytaj całą opinię NRA ws poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Policji)

(czytaj opinię NRA ws senackiego projektu nowelizacji ustawy o Policji z lipca 2015 r.)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry