Opinia NRA do projektu regulacji działań kancelarii odszkodowawczych

Publikujemy opinię Naczelnej Rady Adwokackiej do projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, przygotowaną przez adw. dr Magdalenę Matusiak-Frącczak.

Wskazany projekt ustawy należy jednoznacznie zaopiniować negatywnie - czytamy w opinii adw. dr Matusiak-Frącczak, przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W miejsce tego projektu powinien powstać projekt ustawy o usługach prawnych, który regulowałby zasady wykonywania usług prawnych, definiował usługę prawną i zapewniał wykonywanie usług prawnych - będących usługami specjalistycznymi oraz wymagającymi wiedzy i doświadczenia życiowego - podmiotom profesjonalnym, to jest adwokatom i radcom prawnym, oraz w zakresie wykonywanych przez nich czynności zawodowych bezpośrednio związanymi ze świadczonymi usługami: księgowym, rzecznikom patentowym, doradcom podatkowym. Tym samym polskie ustawodawstwo przybliżyłoby się do regulacji państw wysoko rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia) 

Poniżej publikujemy całą opinię:

 

(czytaj opinię adw. dr Magdaleny Matusiak-Frącczak)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski