Opinia NRA do projektu zmian w ustawach o sądownictwie

Naczelna Rada Adwokacka przekazała opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

W opinii NRA wskazuje m.in., że proponowane rozwiązania ustawy prowadzą do podporządkowania Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych władzy wykonawczej. Projektowana ustawa neguje zasadę trójpodziału władzy, a tym samym narusza konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego, stanowiącą podstawę funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj opinię

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry