Opinia NRA do zmian w KK i KPK wprowadzanych przez specustawę z 26 marca 2020

Publikujemy opinię NRA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o poszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 26 marca 2020 r. Opinię przygotowali adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz adw. Mariusz Paplaczyk.

"Lektura projektu ustawy prowadzi jednak do wniosku, iż proponowane zmiany odnoszą się nie tylko do gospodarczych skutków epidemii, ale obejmują zmiany w szeregu ustaw, w tym – w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego (do których nie odnosiła się tzw. specustawa z dnia 2 marca 2020 r.), którym w określonym zakresie poświęcona jest niniejsza opinia." - czytamy w dokumencie.

Autorzy opinii wskazują, że projektodawca dokonuje głębokiej ingerencji w treść przepisów ustawy karnej i karnoprocesowej, której związek ze stanem epidemii pozostaje przy tym niejasny. Adwokaci podkreślają, iż instrumentalne używanie prawa – a zwłaszcza prawa karnego – zależnie od bieżących potrzeb (także politycznych) rodzi liczne niebezpieczeństwa. - Tak doniosła nowelizacja w obszarze przez nas wskazanym, niebędąca bezpośrednim remedium dla przeciwdziałania skutkom epidemii, przeprowadzana w zaproponowanym kształcie, nie może zyskać aprobaty - czytamy.

 (czytaj opinię NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry