Opinia NRA dot. trzech projektów zmian ustawy o TK

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała opinię dotyczącą trzech projektów zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

Opinia dotyczy trzech projektów zmian regulacji prawnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Dwa z projektów proponują uchwalenie nowej ustawy w miejsce obecnie obowiązującej (projekt grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości z 29 kwietnia br. oraz projekt obywatelski z 12 maja 2016 r.), trzeci z kolei przewiduje jedynie wprowadzenie poprawek do ustawy z 25 czerwca 2015 r. (projekt grupy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego z 29 kwietnia 2016 r. 

(czytaj opinię NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry