Opinia NRA nt. modyfikacji terminu do wniesienia apelacji ws karnych

Komisja Legislacyjna przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wydała opinię dotyczącą modyfikacji terminu do wniesienia apelacji w sprawach karnych. O taką opinię zwrócił się do NRA dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Rzecznika Praw Obywatelskich interesuje problematyka braku możliwości przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których uzasadnienie wyroku jest obszerne. Rzecznik podkreśla, że w niektórych przypadkach 14 dni na sporządzenie apelacji to niedostatecznie długi czas.

Komisja Legislacyjna przy NRA sporządziła opinię w tej kwestii, stwierdzając, że przewidziany w przepisach kodeksu postępowania karnego dwutygodniowy termin do złożenia środka odwoławczego (apelacji) jest terminem, którego dochowanie w pewnych uklądach procesowych trudno pogodzić ze standardami rzetelnego procesu karnego. Komisja przedstawia także możliwości rozwiązania tego problemu i szeroko je omawia. "Dostrzegając wagę problemu (...) gotowi jesteśmy powrócić zarówno do naszych wcześniejszych propozycji, jak również udzielić merytorycznego wsparcia wszelkim innym w tym zakresie inicjatywom, które mogłyby się przyczynić do jego rozwiązania."

(czytaj list RPO)

(czytaj opinię NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry