Opinia NRA nt. nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

Naczelna Rada Adwokacka przedłożyła uwagi, zastrzeżenia i postulaty do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główne zastrzeżenia NRA dotyczą propozycji rozwiązań legislacyjnych regulujących zasady udzielania cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie opiniuje projekt.

(przeczytaj całą opinię NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/