Opinia NRA ws. projekt rozporządzenia dotyczący tryb i sposób doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Naczelna Rada Adwokacka przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię dotyczącą projektu zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Opinię przygotowali adw. dr Karol Pachnik oraz adw. Dariusz Goliński.

W opinii NRA postuluje ujednolicenie stanu prawnego w zakresie doręczeń elektronicznych. – Istotą przyjętych i obowiązujących regulacji jest doręczenie użytkownikowi systemu teleinformatycznego pisma w momencie wygenerowania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru (jednak nie później niż w 14 dni od umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym). Natomiast przyjęta w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych zasada stanowi wyjątek od ustalonych i wyżej wymienionych reguł i ustala, że doręczenie pisma następuje już z chwilą zalogowania się do systemu teleinformatycznego – czytamy.

Czytaj opinię

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry