Opinia NRA ws projektu nowelizacji ustawy o kpk

Naczelna Rada Adwokacka sporządziła opinię dot. rządowego projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych  innych ustaw (druk 276). Podstawowym założeniem proponowanej zmiany jest odwrócenie niektórych skutków nowelizacji kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku. 

Najwięcej miejsca w projekcie poświęcone zostało zmianom w zakresie przepisów kodeksu postępowania karnego, nieco mniej zmianom do przepisów kodeksu karnego. 

"Projekt wymaga pogłębionych prac legislacyjnych, ponieważ uchwalenie go w takim kształcie spowodować może poważne komplikacje natury systemowej, brak spójności poszczególnych rozwiązań w obszarze kodeksu postępowania karnego, ostatecznie zaś poważne komplikacje w praktyce stosowania prawa." - czytamy we wnioskach końcowych obszernej opinii NRA, której autorem jest adw. prof. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy NRA. 

(czytaj całą opinię)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/