Opinia NRA ws. projektu ustawy o statusie sędziów TK

Naczelna Rada Adwokacka wydała opinię w sprawie projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk sejmowy 880), wniesionego do Sejmu RP 30 września 2016 roku. Opinia została złożona w Kancelarii Senatu.

Na wstępie Naczelna Rada Adwokacka zauważa, że opiniowany projekt ustawy stanowi kolejną, piątą inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do zmiany obowiązujących regulacji prawnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań budzących daleko idące wątpliwości pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP, w szczególności w zakresie naruszenia zasady trójpodziału władzy, odrębności i niezależności Trybunału Konstytucyjnego, a także niezależności i niezawisłości sędziów konstytucyjnych. Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że bezwzględnym obowiązkiem ustawodawcy jest respektowanie odrębności i niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Inicjatywy ustawodawcze zmierzające do osłabienia pozycji i autorytetu sądu konstytucyjnego i jego sędziów, mogą prowadzić do poderwania zaufania do skuteczności ochrony praw i wolności jednostki, której gwarantem jest Trybunał Konstytucyjny.

Opinię przygotowali: adw. Mikołaj Pietrzak, adw. dr hab. Szymon Byczko, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. dr hab. Jacek Skrzydło.

 

(czytaj całą opinię NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry