Opinia uzupełniająca do projektu zmian w ustawach o sądownictwie

Naczelna Rada Adwokacka przekazała do Marszałka Senatu RP opinię uzupełniającą do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Opinię przygotowała Komisja legislacyjna przy NRA, działająca pod przewodnictwem adw. prof. dr. hab. Roberta Zawłockiego. Autorką zarówno pierwszej opinii do projektu jak i opinii uzupełniającej jest adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Prezes NRA, adw. Jacek Trela, składa serdeczne podziękowania za pracę związaną z przygotowaniem opinii.


czytaj opinię uzupełniającą
czytaj pierwszą opinię

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry