Ostrzeżenie Naczelnej Rady Adwokackiej dla przedsiębiorców

W związku z licznymi sygnałami od klientów kancelarii adwokackich w całym kraju, Naczelna Rada Adwokacka ostrzega przedsiębiorców działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed żądaniami opłat niewymaganych przepisami prawa polskiego.

Mechanizm postępowania najczęściej jest następujący: przedsiębiorca (najczęściej taki, który właśnie się zarejestrował bądź w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), otrzymuje telefon bądź list zawierający treść przypominającą treść pisma urzędowego, np. od instytucji posługujących się nazwami zbliżonymi do nazwy oficjalnych rejestrów.

Zdarzają się pisma z wizerunkiem orła jako godła państwowego, z tym że orzeł ma głowę zwróconą w lewą stronę.

Listy te często zaopatrzone są także pieczęciami, które mogą sprawiać wrażenie pieczęci urzędowych. Zawierają one także informacje co do „podstaw prawnych” żądania zapłaty.

NRA apeluje o ostrożność i każdorazową weryfikację otrzymywanej korespondencji.

NRA przypomina, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jak również wszelkie zmiany we wspomnianym rejestrze, są bezpłatne.

Adw Bartosz Grohman

Naczelna Rada Adwokacka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski