Oświadczenie biura prasowego NRA

W związku z pojawiającymi się w mediach insynuacjami na temat wsparcia finansowego, jakiego Naczelna Rada Adwokacka miała udzielić Fundacji „Otwarty Dialog” publikujemy poniżej oświadczenie biura prasowego NRA. 

Z uwagi na pojawiające się w mediach insynuacje na temat wsparcia finansowego, jakiego Naczelna Rada Adwokacka miała udzielić Fundacji „Otwarty Dialog” wyjaśniamy, co następuje. 

Naczelna Rada Adwokacka wpłaciła na konto fundacji „Otwarty Dialog” kwotę 7156,89 złotych. Były to koszty misji adwokackiej do Kazachstanu. Obejmowały one zakup biletów lotniczych i polis ubezpieczeniowych dla dwójki adwokatów – uczestników misji, upominków dla rodzin więźniów politycznych w Kazachstanie oraz usług telekomunikacyjnych.

W styczniu 2013 roku Fundacja „Otwarty Dialog”, której statutowym celem jest działanie na rzecz praw człowieka, demokratyzacji i rządów prawa w krajach dawnego bloku wschodniego, zwróciła się z prośbą o zorganizowanie misji do komisji wizerunku zewnętrznego i działalności pro bono działającej wówczas przy NRA. Fundacja wskazywała, że NRA jest postrzegana jako poważny partner w budowaniu demokracji w krajach pogranicza Europy i Azji. Naczelna Rada Adwokacka, której priorytetem jest ochrona przestrzegania praw człowieka i alarmowanie o ich łamaniu, wyraziła zgodę na zorganizowanie misji. Wyjazd ten uzyskał poparcie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady RP w Kazachstanie. Delegacja polskich adwokatów wyjechała na misję do Kazachstanu w kwietniu 2013 roku. Polscy adwokaci odbyli wówczas kilkadziesiąt spotkań dotyczących przestrzegania prawa człowieka w Kazachstanie. Adwokaci spotkali się m.in. z przedstawicielami adwokatury Kazachstanu, tamtejszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Radą Konstytucyjną, z przedstawicielami OBWE oraz polskiej ambasady, a także z przedstawicielami opozycji, w tym z osobami odbywającymi kary pozbawienia wolności, ich rodzinami oraz założycielem kazachskiej fundacji obrony praw człowieka Yewgienijem Zhovtisem. Członkowie misji do Kazachstanu zostali również zaproszeni do zaprezentowania swoich spostrzeżeń na forum Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2013 r. w Brukseli.

czytaj raport z misji adwokackiej w Kazachstanie

 

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/