Oświadczenie Prezesa NRA i Prezesa KRRP o marszu tóg europejskich

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela i prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Maciej Bobrowicz, wydali wspólne oświadczenie o Deklaracji europejskich adwokatur i organizacji prawniczych wzywającej do ochrony i przywrócenia niezależności sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości w Europie. Deklaracja zapowiada również marsz tóg europejskich w Brukseli w czerwcu 2020 r.

W oświadczeniu prezesi NRA i KRRP informują, że podczas spotkania przewodniczących europejskich adwokatur i organizacji prawniczych
z całego świata, które odbyło się 21 lutego br. w Wiedniu, przyjęto Deklarację wzywającą instytucje europejskie i władze krajowe do pełnego wykorzystania dostępnych narzędzi w celu ochrony i przywrócenia niezależności sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości w Europie.

W Deklaracji podkreślono, że organizacje prawnicze będą się wzajemnie wspierać oraz pozostaną zjednoczone w obliczu obecnych wyzwań populizmu i naruszeń praworządności. Sygnatariusze wyrażają pełne poparcie dla członków polskich zawodów prawniczych, wobec których skierowano represyjne środki dyscyplinarne.

Deklaracja wzywa również do udziału w „Marszu Tóg Europejskich”, który odbędzie się 24-26 czerwca 2020 r. w Brukseli. Celem Marszu jest wyrażenie zaangażowania środowiska prawniczego w obronę praworządności, rozdziału władzy, niezależnego sądownictwa i praw podstawowych.

Oprócz przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych, Deklarację podpisali szefowie i przedstawiciele największych europejskich i światowych organizacji prawniczych -International Bar Association (IBA), Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE), Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL oraz Międzynarodowej Unii Adwokatów (Union Internationale des Avocats - UIA).

(czytaj oświadczenie Prezesa NRA i Prezesa KRRP)

(czytaj Deklarację z Wiednia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry