NRA na liście wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Za opublikowanie monografii naukowych wydawanych przez Naczelną Radę Adwokacką Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyzna autorowi 80 punktów. Ponadto "Palestra" została przyjęta do międzynarodowej bazy European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Miło nam poinformować, że nasze działania na drodze do międzynarodowych baz danych i punktów przyznawanych przez MNiSW przyniosły pewien efekt.

Opublikowano nowy komunikat MNiSW z 17.12.2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, z którego wynika, że każdy Autor, którego monografia zostanie opublikowana przez Naczelną Radę Adwokacką, otrzyma za nią 80 punktów. Jesteśmy zatem pozycjonowani na równi z takimi wydawcami jak np. C.H. Beck, Wolters Kluwer czy inne uniwersyteckie wydawnictwa naukowe wiodących polskich uczelni wyższych.

Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że z dniem 10.01.2020 r. miesięcznik „Palestra” został przyjęty do międzynarodowej bazy European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). Oznacza to, że już dziś spełniamy przesłanki wpisu na listę czasopism punktowanych, stosownie do kryteriów przewidzianych przepisami rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji czasopism.

Redakcja „Palestry”

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry