"Palestra": prawo łaski, ochrona danych osobowych i tajemnicy


Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa łaski, ochrona danych osobowych i tajemnicy obrończej to jedne z wielu tematów poruszanych na łamach "Palestry" datowanej na styczeń-luty 2016 r. Tekstem otwierajacym numer jest artykuł adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa "Adwokatura jest strażnikiem prawa, nie polityki". 

"Współczesna adwokatura funkcjonuje w ciekawych czasach. Nawiązując do wspomnień o szczególnej roli i pozycji adwokatury w okresie przemian ustrojowych końca dwudziestego wieku, można stwierdzić, że aktualnie po raz kolejny mamy czas adwokatury. Naszą powinnością jako środowiska jest to, by dołożyć wszelkich starań, aby był to czas adwokatury odważnej, ale i rozważnej. Adwokatury, która jest strażnikiem prawa, a nie bieżącej polityki." - podkreślają autorzy. 

Z kolei adw. prof. Piotr Kardas oraz adw. prof. dr hab. Jacek Giezek wspólnie napisali tekst "Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa łaski a możliwość stosowania tzw. abolicji indywidualnej", zaś adw. Jacek Kędzierski zajął się tematem "Prawo łaski a tzw. abolicja indywidualna – rozważania pro publico bono".

Adw. dr Michał Jackowski przedstawia kwestie związane z "Przetwarzaniem danych osobowych przez adwokatów po wyroku Sądu (Unii Europejskiej) w sprawie Schrems v. Data Protection Commissioner ". Adw. prof. dr hab. Robert Zawłocki opisuje zaś nową funkcję nadzwyczajnego złagodzenia kary po reformie Kodeksu karnego.

(zobacz spis treści)

Ilustracja na okładce pochodzi z frontyspisu (strony poprzedzającej kartę tytułową) wydania Institutio Oratoria Kwintyliana przygotowanego przez Pietra Burmana (1668–1741) – Leiden 1720.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry