"Palestra" ukazywać się będzie co miesiąc


Czasopismo prawnicze "Palestra" wydawane będzie teraz jako miesięcznik. Numer świąteczny już jest dostępny. 

Redakcja informuje, że inicjatywy Prezydium Kolegium „Palestry”, popartej przez Prezesa NRA, a następnie także Prezydium NRA, postanowiono, że począwszy od zeszytu nr 3 z 2016 r. Pismo Adwokatury Polskiej będzie wydawane w zeszytach comiesięcznych, z wyjątkiem dwóch zeszytów: letniego (7–8) oraz noworocznego (1–2). Pozwoli to na szybsze reagowanie w pilnych kwestiach związanych ze zmianami w prawie, dyskusję naukową oraz wewnątrzśrodowiskową. Jednocześnie zmniejszy się objętość zeszytów, a stałe opracowania będą pojawiały się w co drugim zeszycie (naprzemiennie). Częstotliwość wydawnicza nie wpłynie na zwiększenie ceny – w ramach której odbiorca otrzyma dwa zeszyty podwójne i osiem pojedynczych.

W najnowszym, świątecznym numerze na szczególną uwagę zasługuje m.in. tekst adw. dr. Arkadiusza Radwana, prezesa Instytutu Allerhanda, "Szacho-boks o państwo prawa – polski Konstytucjonalizm czasu próby". Artykuł, opublikowany w języku angielskim, stanowi próbę rekonstrukcji faktograficznej oraz analizy prawnej i politycznej sporu o obsadę stanowisk sędziowskich oraz o ustrojowy kształt Trybunał Konstytucyjny, który to spór rozgorzał w połowie 2015 r. i eskalował od czasu wyborów parlamentarnych jesienią 2015 r. Autor przedstawia mechanizmy oportunistycznych zachowań dwóch głównych partii w polskim parlamencie polegające na instrumentalizacji prawa dla realizacji celów politycznych. Badaniu podlega także rola dwóch kolejnych prezydentów uczestniczących w sporze politycznym i prawnym, a także postawa samego Trybunału Konstytucyjnego. Analiza prawna i polityczna jest ulokowana w kontekście sporu światopoglądowego o charakterze trybalnym, dzielącego polskie społeczeństwo, głównie co do oceny transformacji ustrojowej kraju po roku 1989.

Adw. Anisa Gnacikowska z Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA. opisuje założenia ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Adwokatury, która ruszy 4 kwietnia. Kampania ma charakter informacyjny, jej celem jest uświadomienie i zachęcenie społeczeństwa do korzystania z pomocy adwokata już na podstawowym etapie doradczym, zanim przystąpi się do dowolnej czynności prawnej i podejmie życiowe decyzje. Tekst powstał przy współpracy z Joanną Sędek, szefową biura prasowego NRA. 

Interesujący jest także obszerny artykuł autorstwa dr. hab. Macieja Jońcy (KUL) nt. postaci Piłata, pt. "Czyste ręce prefekta Judei". 

Zachęcamy do lektury. 

(zobacz spis treści i wersję pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry