"Palestra" w stulecie Odrodzonego Sądownictwa Polskiego


Czasopismo "Palestra" poświęciło najnowszy numer jubileuszowi 100 lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego. 

Numer otwiera artykuł adw. Czesława Jaworskiego, redaktora naczelnego Palestry. Zapowiada on, że dla uczczenia, przypomnienia i podkreślenia wagi tego jubileuszu, również dla czasów współczesnych, przez cały rok w każdym numerze na pierwszej stronie okładki czasopisma adwokatury polskiej "Palesta" ukazywać sie będzie zapis: "100 lat odrodzonego sądownictwa w Polsce".

Jednocześnie "Palestra" otwiera łamy na różnego rodzaju opracowania naukowe poświęcone zarówno historii, jak i zadaniom sądów, jako najistotniejszego elementu władzy sądowniczej, na której razem z władzą ustawodawczą i władzą wykonawczą opiera się ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wymiarowi sprawiedliwości, który ma być sprawowany przez sądy i tylko przez sądy.

W numerze także obszerna analiza autorstwa adw. prof. Piotra Kardasa i adw. prof. Macieja Gutowskiego pt. "O relacjach między demokracją a prawem, czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej". (czytaj cały artykuł)

Godny uwagi jest także artykuł adw. prof. dr. hab. Wojciecha Cieślaka i adw. dr. Tomasza Kantego "Przesłanki tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych adwoakta i aplikanta adwokackiego". Z kolei sędzia prof. dr hab. Barbara Nita-Światłowska jest autorką tekstu "Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu karnym (cz. 1)".

Najnowsza "Palestra" zawiera także relacje z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej i z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

W numerze również  tekst nt. sądownictwa w demokratycznym państwie prawa autorstwa adw. Andrzeja Warfołomiejewa, który zmarł w lutym br.

(zobacz spis treści Palestry)

(zobacz wersję elektroniczną)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry