Pamięci adwokatów pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim

Okres wyjazdów urlopowych stwarza możliwość odwiedzania miejsc ważnych dla polskiej kultury, historii narodowej jak też wymiaru sprawiedliwości. Na wielu cmentarzach poza obecnymi granicami Polski spoczywają adwokaci zasłużeni dla Polskiej Adwokatury. Warto o tym pamiętać i w miarę możliwości okazywać zmarłym adwokatom szacunek poprzez zapalenie znicza czy zostawienie plakietki upamiętniającej.

Podczas wizyty na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, adw. Bartosz Grohman zastępca sekretarza NRA oraz adw. Artur Wdowczyk z izby warszawskiej odwiedzili groby wybitnych Polaków, w tym adwokatów. Odwiedzili m.in. grób adw. Kornela Hoffmana, na którym zapalili znicze i przypięli chorągiewkę z napisem „Adwokatura Polska Pamięta”.

Plakietki i znicze zostały też ustawione na grobach innych wybitnych Polaków, którzy zasłużyli się dla polskiej kultury i nauki – np. pisarki Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy - autora Katechizmu Polskiego Dziecka -„kto Ty jesteś, Polak Mały…”, malarza Artura Grottgera, prof. Stefana Banacha –matematyka ze szkoły lwowskiej, czy prof. Juliusza Makarewicza – autora kodeksu karnego z 1932 roku. Zniczy i chorągiewek nie mogło też zabraknąć na cmentarzu Orląt Lwowskich. Z kolei w krypcie kolegiaty w Żółkwi adwokaci upamiętnili Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego.

Naczelna Rada Adwokacka zachęca, aby w trakcie wyjazdów urlopowych, w miarę możliwości, odnajdywać groby adwokackie, które nierzadko popadają w zapomnienie. Zapalenie znicza czy pozostawienie chorągiewki sprzyja budowaniu wizerunku Adwokatury Polskiej jako organizacji zawodowej, dbającej o zmarłych oraz o ich dorobek dla historii i kultury narodowej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry