Pełnomocnicy procesowi nie będą musieli podawać numerów PESEL

Naczelnej Radzie Adwokackiej udało się przekonać ustawodawcę, aby nie wprowadzać do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw obowiązku podawania przez pełnomocników numerów PESEL.

Pomysł ten został przegłosowany podczas drugiego czytania w Sejmie 11 kwietnia 2019 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. dr Karol Pachnik. W pracach nad zmianami w ppsa, zarówno na etapie rządowym jak i podczas I i II czytania projektu, NRA reprezentował również adw. Dariusz Goliński, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji.

- Adwokat jest zawodem zaufania publicznego i nie ma potrzeby wprowadzania obowiązku podawania tak drażliwych danych, jakimi są numery PESEL. W czasie obowiązywania RODO, nakaz podawania numeru PESEL, do którego dostęp miałoby szerokie grono zainteresowanych wydaje się mocno na wyrost i groziło potencjalną kradzieżą tożsamości osób zaufania publicznego. – mówi adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji.  - W tym miejscu warto podziękować ministerstwu cyfryzacji, które przychyliło się do propozycji NRA. – podkreśla mec. Pachnik.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry