Petycja w sprawie projektu nowelizacji kpc

Naczelna Rada Adwokacka, z inicjatywy adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, zachęca adwokatów do podpisywania petycji w sprawie projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - dotyczy doręczeń elektronicznych ze skutkiem na następny dzień po wysłaniu.

Konstytucyjnie gwarantowanym prawem każdego obywatela jast prawo do sądu, którego niezbędnym elementem jest prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu sądowym. - czytamy w petycji.

Każdy uczestnik wymiaru sprawiedliwościma prawo do takiego ukształtowania zasad jego funkcjonowania, aby gwarantowały one prawo do urlopu, prawo do odpoczynku, prawa do choroby i opieki nad bliskimi, prawo do wykonywania zawodu w sposób zorganizowany, zaplanowany i bezpieczny.

Prawa te w sposób oczywisty narusza projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) w zakresie proponowanych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku po ustaniu ostatniego z ww. stanów.

Ograniczające prawa i wolności obywatelskie rozwiązania o charakterze szczególnym, które wedle projektu mają obowiązywać także przez rok po ustaniu stanu zagrożenia i stanu epidemii, nie służą ochronie epidemicznej obywateli a jedynie poprawieniu statystyk orzeczniczych.

Głęboko zaniepokojeni skutkami proponowanych rozwiązań postulujemy całkowitą zmianę projektowanych przepisów w celu zabezpieczenia w czasie epidemii interesów procesowych uczestników wymiaru sprawiedliwości - stron i ich pełnomocników. Tego projekt ustawy w żaden sposób nie realizuje.

 

Link do petycji (zobacz link do petycji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry