Petycja ws. przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu w kpc - komunikat Sekretarzy NRA

Publikujemy Komunikat Sekretarzy NRA z prośbą poparcia petycji w sprawie przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu RP w kodeksie postępowania cywilnego. Poprawka dotyczy usunięcia przepisu o tzw. opłacie dodatkowej.

Szanowni Państwo – Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. Senat RP przyjął poprawkę do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3137, druki senackie 1196, 1196Z) wykreślającą kontrowersyjny i budzący sprzeciw społeczny przepis przewidujący dodatkową opłatę dla strony, która błędnie uiści opłatę sądową od środka zaskarżenia.

Należy się spodziewać, że w najbliższym tygodniu Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach rozpozna poprawki Senatu (w tym rzeczoną poprawkę nr II.3), a następnie przedstawi Sejmowi swoje rekomendacje.

Naczelna Rada Adwokacka podejmując działania w obronie interesu publicznego prosi wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów o włączenie się w prace legislacyjne poprzez poparcie kierowanej na ręce przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach posła Arkadiusza Mularczyka petycji, wnoszącej o to, by Komisja zarekomendowała utrzymanie poprawki Senatu RP oznaczonej jako nr 3, o treści „w art. 1 skreśla się pkt 38”, a następnie by Sejm tę poprawkę zaakceptował.

Wymaga tego dobrze pojęty interes publiczny, gdyż nie ma powodu, by tego typu rozwiązania prawne funkcjonowały w procesie cywilnym.

Dlatego uprzejmie prosimy o podpisanie i wysłanie opracowanej przez NRA petycji znajdującej się na stronie:

(wesprzyj petycję)

Leży to w dobrze pojętym interesie naszych klientów,

 

z poważaniem,

adw. Rafał Dębowski            adw. Anisa Gnacikowska

sekretarz NRA                     zastępca sekretarza NRA

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski