Petycja ws. przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu w kpc - komunikat Sekretarzy NRA

Publikujemy Komunikat Sekretarzy NRA z prośbą poparcia petycji w sprawie przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu RP w kodeksie postępowania cywilnego. Poprawka dotyczy usunięcia przepisu o tzw. opłacie dodatkowej.

Szanowni Państwo – Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. Senat RP przyjął poprawkę do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3137, druki senackie 1196, 1196Z) wykreślającą kontrowersyjny i budzący sprzeciw społeczny przepis przewidujący dodatkową opłatę dla strony, która błędnie uiści opłatę sądową od środka zaskarżenia.

Należy się spodziewać, że w najbliższym tygodniu Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach rozpozna poprawki Senatu (w tym rzeczoną poprawkę nr II.3), a następnie przedstawi Sejmowi swoje rekomendacje.

Naczelna Rada Adwokacka podejmując działania w obronie interesu publicznego prosi wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów o włączenie się w prace legislacyjne poprzez poparcie kierowanej na ręce przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach posła Arkadiusza Mularczyka petycji, wnoszącej o to, by Komisja zarekomendowała utrzymanie poprawki Senatu RP oznaczonej jako nr 3, o treści „w art. 1 skreśla się pkt 38”, a następnie by Sejm tę poprawkę zaakceptował.

Wymaga tego dobrze pojęty interes publiczny, gdyż nie ma powodu, by tego typu rozwiązania prawne funkcjonowały w procesie cywilnym.

Dlatego uprzejmie prosimy o podpisanie i wysłanie opracowanej przez NRA petycji znajdującej się na stronie:

(wesprzyj petycję)

Leży to w dobrze pojętym interesie naszych klientów,

 

z poważaniem,

adw. Rafał Dębowski            adw. Anisa Gnacikowska

sekretarz NRA                     zastępca sekretarza NRA

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry