Pierwsze posiedzenie Rady Programowej ILiPP

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA odbyło się 7 czerwca w siedzibie NRA.

W posiedzeniu udział wzięli: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i przewodniczący Rady Programowej ILiPP  oraz członkowie Rady: adw . Jakub Jacyna, adw. dr. hab. Aleksander Maziarz, adw. Andrzej Tomaszek oraz adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor ILIPP. Spotkanie poprowadziła adw . Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP.

W trakcie ponad dwu godzinnej dyskusji omawiano zagadnienia będące przedmiotem prac Instytutu w do końca 2021 roku. Projekty te ujęte w formie Planu Pracy Instytutu zatwierdzone przez Radę Programową będą przedstawione w pierwszej kolejności Prezydium NRA, a następnie Naczelnej Radzie Adwokackiej na posiedzeniu plenarnym – 26 czerwca 2021 r.

Podczas spotkania nakreślono podstawowe zakresy zaangażowania legislacyjnego Instytutu, w tym:

- konieczność podjęcia działań przygotowujących proponowane przez Instytut rozwiązania legislacyjne i projekty regulacji dotyczących uporządkowania rynku usług prawnych,

- konieczność stworzenia nowych rozwiązań prawnych w zakresie dotyczącym odbywania aplikacji adwokackiej, formuły egzaminów wstępnych i egzaminu zawodowego dla przyszłych adwokatów, w kontekście obowiązujących od 11 lat regulacji.

- podjęcie próby opracowania nowego systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu.

Oprócz działalności stricte legislacyjnej, w pracach wyżej wskazanych oraz w drobnych zmianach w prawie istotnych dla adwokatów jako praktyków i dla obywateli, Instytut będzie na bieżąco zajmował stanowisko i stanowił głos adwokatury w pozostałych ważnych społecznie projektach przedstawianych przez organy prawotwórcze i ustawodawcze.

Instytut planuje też podjęcie szerokiej współpracy ze wszystkimi środowiskami, dla których jakość stanowionego prawa jest istotną wartością. W ramach realizacji tego celu planowane jest zorganizowanie w tym roku co najmniej dwóch konferencji z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, których tematyka obejmować będzie najbardziej palące problemy aktualnego otoczenia prawnego.

Następne posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 23 czerwca 2021 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry