Pierwsze spotkanie Kolegium Redakcyjnego „Palestry”

Pierwsze w tej kadencji spotkanie Kolegium Redakcyjnego „Palestry” odbyło się zdalnie 20 maja 2021 r. Spotkanie prowadziła redaktor naczelna pisma – adw. Ewa Stawicka.

Nowa redaktor naczelna „Palestry” zapewniła, że jej celem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu naukowego pisma. Zależy Jej, aby zachować wysoki poziom naukowy, a jednocześnie żeby publikowane teksty były przydatne dla praktyków prawa.

Redaktor naczelna przedstawiła informacje organizacyjne dotyczące pracy redakcji. Przedstawiła osoby odpowiedzialne artykuły w odpowiednich pionach prawniczych. Opiekunem pionu karnego jest adw. dr hab. Dariusz Mucha, za pion z zakresu historii państwa i prawa odpowiedzialny jest dr hab. Piotr Fiedorczyk, za pion cywilny adw. dr Monika Strus-Wołos, za pion gospodarczy adw. Andrzej Tomaszek, adw. Ewa Stawicka odpowiada za pion konstytucyjny, prawo administracyjne i zagadnienia etyczne.

Przeglądem orzecznictwa NSA i sądów administracyjnych zajmie się dr hab. Jan Chmielewski, przegląd orzecznictwa ETPCz opracowywać będzie adw. Marek Antoni Nowicki, z kolei prof. dr hab. Jerzy Pisuliński czuwa nad zespołem opracowującym orzecznictwo cywilne. Pani Mecenas Ewa Stawicka poinformowała, że tworzy się zespół do przeglądu orzecznictwa prawno-karnego i jest otwarta na współpracę. Chciałaby również, aby w „Palestrze” pojawiały się artykuły, z zakresu prawa, którym interesuje się młode pokolenie adwokatów, jak na przykład prawo nowych technologii, prawo papierów wartościowych czy arbitraż. Planuje również cykl artykułów na temat prawa rzymskiego. Poinformowała również Kolegium o potrzebie zwiększenia liczby recenzentów.   

Mecenas Stawicka zapewniła również, że chce utrzymać tradycję wydawania numerów monograficznych.

Dyskusję zebranych wywołał temat punktacji pisma. Obecnie za publikację autor dostaje 20 pkt. Kolegium wyraziło zdanie, że warto podjąć starania o zwiększenie liczby punktów, jednak nie kosztem zmiany poziomu pisma.

Na zakończenie Kolegium Redakcyjne złożyło podziękowania dla wszystkich członków Kolegium poprzednich kadencji oraz dotychczasowej redakcji pisma za pracę, zaangażowanie wiedzy, wszelkich umiejętności i dobrej woli w rozwój pisma i utrzymanie przez nie wysokiej pozycji na rynku czasopism prawniczych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry